Pošljite nam sporočilo

Uporabite formular na desni in nam napišite vaše želje, vprašanja, ... Odgovorili vam bomo v najkrašem možnem času.

01 433 42 43

Skupščina PKO 2017

Novice

Skupščina PKO 2017

Matevz Dolenc

VABILO na REDNO LETNO IN VOLILNO SKUPŠČINO PK OLIMPIJA

V skladu s sklepom 3. Seje Upravnega odbora Plavalnega kluba Olimpija z dne 02.03.2017 in na podlagi 15.2. člena Temeljnega akta športnega društva Plavalnega kluba Olimpija sklicujem redno letno skupščino, ki bo

V četrtek, 11. maja 2017 ob 17.00 uri
V CITY hotelu, Dalmatinova 15, v Ljubljani

Na redno in volilno skupščino PK Olimpija so vabljeni vsi člani* Plavalnega kluba Olimpija.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Otvoritev  redne letne skupščine PK Olimpija (Silvo Hajdinjak)
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
  • Delovnega predsednika, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Poročilo o delu Upravnega odbora v 2016
 5. Poslovno poročilo PK Olimpija za leto 2016
  • Poročilo nadzorne komisije za leto 2016
  • Poročilo disciplinske komisije za leto 2016
  • Poročilo strokovnega sveta za leto 2016
  • Poročilo sodniške organizacije za leto 2016
 6. Letni poslovni plan za 2017
 7. Razno
 8. Podelitev priznanj plavalcem PK Olimpija 

Vsak član kluba lahko najkasneje do ure objavljene za pričetek skupščine PK Olimpija, poda predlog za dopolnitev dnevnega reda. Predlog mora biti podan v pisni obliki in mora vsebovati naziv točke dnevnega reda in predlog sklepa.

Gradivo za Redno letno in volilno skupščino PK Olimpija 2017 je objavljeno na spletni strani.