Pošljite nam sporočilo

Uporabite formular na desni in nam napišite vaše želje, vprašanja, ... Odgovorili vam bomo v najkrašem možnem času.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Novice

Skupščina PKO 2019

Matevz Dolenc

LOGO.jpg

VABILO NA REDNO LETNI IN VOLILNO
SKUPŠČINO PK OLIMPIJA

V skladu s sklepom 4. Seje Upravnega odbora Plavalnega kluba Olimpija z dne 11.03.2019 in na podlagi 15.2. člena Temeljnega akta športnega društva Plavalnega kluba Olimpija sklicujem redno letno skupščino, ki bo

v četrtek, 28. marca 2019 ob 17.00 uri
v prostorih SLORESTA na Litostrojski 54, v Ljubljani

Na redno in volilno skupščino PK Olimpija so vabljeni vsi člani* Plavalnega kluba Olimpija. Gradivo za Redno letno skupščino PK Olimpija 2019 je objavljeno na spletni strani.

* Skupščino sestavljajo vsi člani PK Olimpija, Redni člani skupščine, razen nepolnoletni člani do 15. leta starosti, imajo glasovalno pravico. Glasovalno pravico imajo tudi tisti redni člani, ki imajo plačno članarino za tekoče leto in preteklo leto, ter niso v disciplinskem postopkuza prenehanje članstva. Nepolnoletni člani do dopolnjenega 15. leta starosti nimajo glasovalne pravice, imajom pa pravico skupščini podajati predloge, pobude in vprašanja.